kontakt


Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o
ul. Ciołka 17 lok.415
01-445 Warszawa

godz. 8:00 – 16:00
tel/fax: 0-22 896 95 55
tel kom.: 0-503-123-553
biuro@grima.com.pl

Zarejestrowana pod nr KRS 0000353390 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy.
Kapitał zakładowy 45 000,00 PLN wpłacony w całości.
NIP 5272618797


Kariera
Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem pracy, praktyką projektową czy też stażem w Naszej Firmie prześlij swoją aplikację zawierającą CV i list motywacyjny na adres biuro@grima.com.pl