Fort Bema – Warszawa

Fort Bema – Warszawa

Powstał on dla zorganizowania przestrzeni wypoczynkowej dla nowo powstałej zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Obrońców Tobruku jak i pozostałych mieszkańców Bemowa i Warszawy. Projekt zakładał wkomponowanie dużego placu zabaw w sąsiedztwie zabytkowego Fortu Bemowo oraz istniejący drzewostan na powierzchni ok. 2 ha. Hasłem wyjściowym było zaprojektowanie głównej przestrzeni zabaw w formie fortu, bastionu, który będzie służył dzieciom do zabawy. Za element wyjściowy przyjęto nasyp ziemny połączony z górką saneczkową, który zawiera w sobie elementy zabawowe, jakie jak: trapy wejściowe, wieże, mostki zjeżdżalnie. Pozostałe elementy wykończeniowe również miały nawiązywać do elementów fortyfikacji, osady i być wykonane z drewna dla podkreślenia charakteru a nawierzchnię bezpieczną stanowi piasek i kora. W pozostałej części znajduję się wydzielona część dla dzieci najmłodszych i przestrzeń do zabawy w piasku. Ponadto w terenie dla zagospodarowania pozostałej przestrzeni rozstawiono dodatkowe elementy zabawowe jak domek trapera, wioskę indiańską czy robinsonadę. Każdy zrealizowany plac zabaw obserwujemy w trakcie jego użytkowania, starając się wychwycić stopień zainteresowania i elementy zabawowe najbardziej ulubione przez dzieci. W przypadku Fortu Bema okazała się to zamknięta zjeżdżalnia rurowa oparta na skarpie górki saneczkowej, do której ustawia się kolejka dzieci. Projekt i realizacja zakładały również wykonanie ciągów pieszych, oświetlenia, toalety i zieleni niskiej.

Recent Work