Centrum Hewelianum – Gdańsk

Centrum Hewelianum – Gdańsk

Inwestycję polegającą na budowie Parku Miejskiego na terenie Fortu Grodzisko w Gdańsku podzielono na 6 etapów. Kolejność realizacji poszczególnych zadań zależy od decyzji Inwestora, przy czym należało uwzględnić specyfikę projektów branżowych. Teren objęty opracowaniem posiada powierzchnię 10,3 ha, natomiast jeden z etapów uwzględnia ogrodzenie całego terenu Fortu, który liczy 18,7 ha.

Etap polegający na remoncie zbiornika wodnego oraz terenu do niego przyległego został wykonany w 2011r. W tym czasie zostały oddane do użytku spacerowiczów skwer z zegarem słonecznym oraz parter ogrodowy z roślinnością nadmorską.

Zbiornik „Powstańców Warszawskich” stanowi relikt „mokrej fosy” Bastionu Neubauera – części składowej dawnych umocnień, których początki datuje się na II połowę XVII wieku, a osłaniających od zachodu rejon Nowych Ogrodów. Swe pierwotne funkcje obronne fosa pełniła do przełomu XIX i XX wieku, kiedy to zlikwidowano część starych umocnień, a pozostawiony fragment fosy zaadaptowano na staw parkowy.

Pozostałe etapy zakładają m.in. budowę amfiteatru, kształtowanie terenu, budowę schodów terenowych, nawierzchni wraz z oświetleniem parkowym, wyposażenie parku w elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, gospodarkę drzewostanem oraz budowę przyłącza oraz instalacji wody i kanalizacji.

Recent Work