Inspiracje w przestrzeni – I miejsce

Do konkursu zgłosiliśmy Plac Zabaw z Parku im. R. Kozłowskiego w Warszawie. Celem konkursu było nagrodzenie projektów urbanistycznych i kształtujących wysoką jakość przestrzenie publicznej, promocja projektów i podnoszenie świadomości społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznej.

Recent Work