Śląski Ogród Botaniczny – Mikołów

Śląski Ogród Botaniczny – Mikołów

Plac zabaw o powierzchni 2000 m2 został wkomponowany w topografię terenu. Z uwagi na pochyłość terenu wykonano palisady drewniane, które pozwoliły na utworzenie tarasów i lokalizację na nich elementów zabawowych.

Recent Work