Ogród Krasińskich – Warszawa

Ogród Krasińskich – Warszawa

Koncepcja Ogrodu Krasińskich składa się z czterech części. Pierwsza znajduje się w historycznych granicach parku, gdzie projektanci starali się odtworzyć projekt Franciszka Szaniora na podstawie tekstów źródłowych i rycin. Trzy pozostałe części to przyłączone do parku po wojnie tereny dawnych ogrodów rezydencjonalnych, tereny zburzonych budynków w miejscu dzisiejszej ul. Świętojerskiej oraz teren skweru pomiędzy ul. Bohaterów Getta a ul. Andersa.

Recent Work