Park Podzamcze – Olsztyn

Park Podzamcze – Olsztyn

Przedmiotowym terenem jest park miejski położonym w dolinie rzeki Łyny, który otoczony jest terenami zurbanizowanymi. Park łączy się funkcjonalnie z ciągiem spacerowym wzdłuż rzeki Łyny w obrębie Lasu Miejskiego, prowadzącym do parku Jakubowo i terenów sportowych. Park utrzymany jest w konwencji krajobrazowej wyróżniającej się bardzo zróżnicowanym ukształtowaniem terenu. Teren opracowania obejmuje teren przy Zamku Kapituły Warmińskiej – teren dawnej fosy zamkowej, obszar z głazem S. Pieniężnego oraz plac przy pomniku Mikołaja Kopernika i zabytkowych kamienicach.

Przedmiotem inwestycji jest rewaloryzacja parku miejskiego ‘Podzamcze’ w Olsztynie. Przedsięwzięcie zostało podzielone na 3 etapy i obejmuje wielobranżowy projekt zawierający m.in. budowę i oświetlenie ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, przebudowę rurociągu pod rzeką Łyną, budowę kładki dla pieszych nad rzeką, modernizację fontanny „Symfonia Ptaków”, budowę placu zabaw dla dzieci, podświetlenie popiersia M. Kopernika oraz wyposażenie parku w elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne i schody terenowe. Teren parku jest w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych, a schodu zostały wyposażone w zjazdy dla wózków

Recent Work