Park przy Bażantarni – Warszawa

Park przy Bażantarni – Warszawa

Budowa Parku Przy Bażantarni ma na celu stworzenie nowoczesnego parku miejskiego z miejscami rekreacji czynnej i biernej dla mieszkańców okolic Warszawskiego Ursynowa. Projekt zakłada dla parku zróżnicowany program. Dla dzieci i młodzieży przewiduje się budowę ogrodzonych placów zabaw, parku sprawnościowego wraz ze skałkami wspinaczkowymi, linariów, skate-parku, szachownicy terenowej, górki saneczkowej ze zjeżdżalniami. Zaprojektowano miejsca rekreacji czynnej dla dorosłych i młodzieży: skałki wspinaczkowej boulderowej, siłowni terenowej, ścieżki zdrowia, boiska do minikoszykówki, miejsca do gry w tenisa stołowego.

Dla mniej aktywnych stworzono miejsca rekreacji biernej: stoliki szachowe, układ komunikacji pieszej z dużą ilością ławek i murkami oporowymi z gabionów oraz ogrody tematyczne.

W przyszłości powstanie budynek z kawiarni działający przez cały rok, z zapleczem do obsługi parku oraz toaletami. Przewidziano realizację układu wodnego – fontanny na placu wejściowym oraz wodospadu i zbiornika wodnego przy kawiarni Park będzie wyposażony w drobne elementy rzeźbiarskie, dźwiękowe, oświetlenie parkowe, ławki i kosze na śmieci, stojaki rowerowe, ogrodzenia, stoliki do gier planszowych

Całość będzie skomunikowana alejami pieszymi ze ścieżkami rowerowymi prowadzącymi do parku, wkomponowanych w układ zieleni niskiej i wysokiej. Układ komunikacyjny jest ściśle powiązany jest z istniejącym oraz otaczającymi park terenami osiedli mieszkaniowych.

Inwestycja podzielona jest na 5 etapów, do tej pory zrealizowano jeden z nich polegający na budowie placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych, budowie rosarium ze stalowymi pergolami oraz mostku drewnianego, wyposażenie parku z elementy małej architektury – ławki, kosze, tablice informacyjne, stoliki do gier i szachownicę terenową oraz wprowadzenie na teren parku elementów rzeźbiarskich.

Recent Work