Plac Grzybowski – Warszawa

Plac Grzybowski – Warszawa

Elementem wyjściowym było stworzenie dwóch niezależnych, lecz powiązanych ze sobą przestrzeni, oraz zespolenie dwóch głównych elementów znajdujących się w otoczeniu skweru, ul. Próżną z kamienicami i Kościół Wszystkich Świętych. Zastosowane materiały przy tworzeniu przestrzeni biernego wypoczynku mają być naturalne i stwarzać jak najlepszy mikroklimat wypoczywającym. Jak najmniej betonu. Natomiast przestrzeń kultury ma być prosta, bez wprowadzania stałej aranżacji i umożliwiać twórcze organizowanie imprez kulturalnych, co uatrakcyjni to miejsce.

Recent Work