Plac Gustkowicza

Plac Gustkowicza

Przedmiotowy plac znajduje się w Gdańsku na terenie dzielnicy Nowy Port w jej starej, zabytkowej części. Plac ks. Prałata Jana Gustkowicza wydzielony jest przede wszystkim zabudową mieszkaniową wielorodzinną oraz usługową. Projekt zagospodarowania terenu powstał w oparciu o wariant nr III koncepcji opracowanej przez pracownię Czaplińscy-Architekci, ze szczególnym naciskiem na ustalenia zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Wnętrze placu stanowi teren rekreacyjny dla mieszkańców Gdańska wyposażony w miejsce służące do organizacji imprez plenerowych oraz elementy małej architektury. Wokół placu powstał układ pieszo-jezdny oraz jezdny dwukierunkowy z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. W centralnej północnej części placu proponuje się miejsce, które w sposób godny i wyrazisty upamiętniałoby postać ks. Jana Gustkowicza, a mianowicie posadzono drzewo o bogatej symbolice – dąb szypułkowy. Wokół pomnika pamięci zaprojektowano w sposób amfiteatralny układ siedzisk zbudowanych z granitowych bloków o zróżnicowanych formach drewnianych siedzisk drewnianych. W bliskim sąsiedztwie sceny zaproponowano wykonanie fontanny o prostej geometrycznej formie na planie czworokąta z dziewięcioma dyszami zamontowanymi bezpośrednio w nawierzchni w kilku regularnych rzędach. Fontanna jest atrakcyjna dla dzieci – zwłaszcza latem oraz stanowi spektakl gry wodnych dysz i światła. Dodatkowym wyposażeniem jest niewielki plac zabaw dla dzieci najmłodszych. Celem projektantów było stworzenie miejsca integracji lokalnej społeczności oraz miejsca reprezentacyjnego dla tej części miasta z możliwością organizacji imprez plenerowych.

Recent Work