Plac Magistracki w Wałbrzychu

Plac Magistracki w Wałbrzychu

Pl. Magistracki w Wałbrzychu znajduje się w rejonie śródmieścia i jest wydzielony zabytkową zabudową mieszkaniową oraz budynkiem Ratusza i prokuratury. Przebudowa placu ukształtowanego jako czteroosiowy układ na planie kwadratu z elementem centralnym – ośmioboczną fontanną, sięga końca XIX wieku. Projekt budowalny został opracowany na podstawie koncepcji wykonanej przez ASPA Pracowania Architektoniczna. Zakładała ona przywrócenie przestrzeni Placu Magistrackiego reprezentacyjnej funkcji z jednoczesnym wprowadzeniem ładu przestrzennego poprzez modernizację nawierzchni, wymianę elementów małej architektury oraz nawiązanie do dawnego – pierwotnego układu kompozycyjnego placu. Wnętrze placu zostało zaprojektowane na historycznym, czteroosiowym układzie. Osie wyznaczają nawierzchnie piesze, które doprowadzają do elementu centralnego – ośmiobocznej fontanny. Dochodzące do fontanny chodniki wydzielają na terenie placu obszary zakomponowanej roślinności ozdobnej. Od strony Ratusza oraz wlotu ul. H, Sienkiewicza zaprojektowano narożny, szeroki układ schodów terenowych. Ciekawym elementem jest stacja pogodowa prezentująca podstawowe informacje takie jak: aktualna data i godzina, temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne. Wieczorami zaprojektowana fontanna zyskuje na atrakcyjności poprzez zastosowanie dynamicznych, podświetlanych w formie spektaklu dysz wodnych. Działania projektowe miały na celu rewitalizację reprezentacyjnego terenu w śródmieściu miasta Wałbrzycha – Plac Magistracki obok Rynku stał się miejscem skupiającym ruch turystyczny, handlowo-usługowy i administracyjny, z jednoczesnym udostępnieniem centralnej części placu pieszym.

Recent Work