Park Lasek Brzozowy – Płock

Park Lasek Brzozowy – Płock

Stworzenie Parku na osiedlu Podolszyce Południe ma na celu stworzenie nowoczesnego parku miejskiego z miejscami rekreacji czynnej i biernej dla mieszkańców głównie okolic Osiedla Podolszyce Południe. Projekt zakłada dla parku program: dla dzieci i młodzieży: budowę ogrodzonego placu zabaw podzielonego na dwie strefy wiekowe (2-5 lat oraz 6-12 lat) oraz budowę skateparku, miejsc rekreacji biernej: wielki trawnik z ławkami i „leżakami” przeznaczony do odpoczynku i rekreacji; układ komunikacji pieszej z dużą ilością ławek, stolikami szachowymi i elementami małej architektury (murki oporowe, stojaki rowerowe)· plac wodny z fontanną bez nieckową i siedziskami, szalet publiczny. Ponadto, projekt zakłada stworzenie alei pieszych jako głównych ciągów komunikacyjnych prowadzących do parku, wkomponowanych w układ zieleni niskiej i wysokiej. Układ komunikacyjny powiązany jest z istniejącym oraz otaczającymi park terenami (osiedla mieszkaniowe z pasażem handlowym , ciągi piesze i pieszojezdne), a wewnątrz parku został opracowany z uwzględnieniem istniejących ścieżek i przedeptów. Park będzie posiadał także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Recent Work