ŚCIEŻKA EDUKACYJNA „PTASI RAJ”

Ścieżka Edukacyjna „Ptasi Raj”

Ornitologiczny rezerwat przyrody „Zatoka Elbląska” swoim zasięgiem obejmuje Zatokę Elbląską i północną część Wyspy Nowakowskiej. Ochronie rezerwatu podlegają głównie miejsca lęgowe ptactwa wodnobłotnego. Projekt ścieżki edukacyjnej „Ptasi Raj” z wyjściem na rezerwat Zatoka Elbląska w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej znajduje się w gminie Tolkmicko. Projekt obejmował wykonanie pomostu drewnianego osadzonego na palach o długości ok. 50 m zakończonego czatownią do obserwacji ptactwa. Do pomostu doprowadza utwardzona grobla płytami ażurowymi betonowymi. Wzdłuż pomostu drewnianego ustawiono sześć informacyjnych zawierające informacje na temat awifauny oraz tablice zakazów na terenie rezerwatu.

Recent Work