Starogard Gdański

Starogard Gdański

Celem rewitalizacji parku miejskiego w Starogardzie Gdańskim, jest poprawa wizualna i funkcjonalna przestrzeni parku, w której mieszkańcy będą mogli czuć się swobodnie oraz z którą będą mogli się utożsamiać. Proponowane uczytelnienie kompozycji przestrzennej, zastosowanie spójnych stylowo obiektów małej architektury, oraz gospodarka istniejącym drzewostanem i wprowadzenie nowych nasadzeń znacznie poprawi komfort życia i wpłynie pozytywnie na samopoczucie użytkowników. Ponadto projektowane zagospodarowanie terenu, poprzez wykorzystanie potencjału parku, pozwoli na rozwój fizyczny, społeczny oraz zdrowotny mieszkańców. Rozbudowany program dopasowany do użytkowników różnych grup wiekowych, pozwoli na integrację i edukację dzieci oraz umożliwi nawiązywanie nowych relacji społecznych.

Recent Work