UDT Białystok – II miejsce

UDT Białystok – II miejsce

Przedmiotem konkursu jest projekt koncepcyjny budynku administracyjnego i kontroli i diagnostyki pojazdów dla warszawskiego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego. Zaprojektowano nowoczesny, trzykondygnacyjny budynek, o jednym poziomie podziemnym. Obrys ścian zewnętrznych piwnicy nie pokrywa się ze ścianami zasadniczej bryły budynku i jest większy od niej. Forma przestrzenna budynku to zwarta bryła prostopadłościenna z podcięciami w narożniku wejściowym i nieco rozrzeźbioną elewacją północną. Elewacja południowa jest płaska. Główne wejście do obiektu znajdujące się w narożniku północno wschodnim jest podkreślone dużymi witrynami szklanymi. Rozwiązanie układu elementów elewacji nawiązuje do najnowszych trendów w architekturze tego typu budynków, jednak ich mechanicznie nie kopiuje. Pozornie chaotyczne rozmieszczenie okien i dwukolorowych paneli elewacyjnych jest podporządkowane funkcji budynku i koresponduje z wewnętrznym układem funkcjonalnym budynku. Praca konkursowa przy współpracy PROCHEM SA

Recent Work